ุหลังจากตัดสินใจอยู่นานก็ซื้อจนได้ อยากถามว่า ซีเรียลตรงรีโมท กับ ของ ที่ชาจต้องตรงกับกล่องกับเครื่องมั้ยครับ