ใช้ Transcoder ที่ ให้มาพร้อม Creative MUVO vidZ ให้มา ใช้แปลงไฟล์จาก vcd/cd เป็น MP3/MP4เพื่อload ลงเครื่องเล่นดังกล่าว แรก ๆ ไม่มีปัญหาใด แต่พอ up grade เครื่องCom ด้วยWindows 2006 V.7 (เดิมใช้ Pack 2 ) แล้ว เวลาสั่งแปลงไฟล์ มีpop up แจ้งเหตุขัดข้อง ว่า"video file does not exit" กรุณาให้ความรู้ว่าเพราะอะไรและจะแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ