link ในหน้า รีวีวต่างๆ ใช้ งานไม่ได้ ถ้าอยู่หน้าแรก ก็ไป ดาวโหลด หรือ มือสอง เข้าได้ปกติ จ้า แต่ ถ้า กด เข้าไป อ่าน บทความหรือ อะไร ก็ตามที่ไม่ใช่ หน้าแรก แล้วจะ กด ลิงค์ด้านบน มันไป ที่อื่นซึ่ง ยังไม่ได้แก้ไข ยังไง รบกวนดูด้วยเน้อ จะได้ไม่ต้องลำบาก เปลี่ยนกลับ มา คลิกที่หน้า main