เรื่อง ลง vista 32 bit
ตอนระหว่าง ลงโปรแกรม จะมีให้เลือก ให้ลง Driver เราต้อง หา driver มาลงก่อนด้วยเหรอครับ เพราะ ผมไม่ได้เลือกลง ผมก็ คลิ๊ก next อย่างเดีื์ยว พอเสร็จ ก็เหมือนมีข้อความขึ้น err.. ช่วยบอกวิธีลงหน่อย