พอดีผมหาไม่เจอ

อีกเรื่องคับ ทำยังไง ถ้าเราจะ Add or Remove Program ใน Vista

คนรู้บอกทีคับ ขอบคุณคับ