มีวิธีทำให้ Office 97 เปิดใน windows XP ได้ไหมครับ