มีท่านใดพอรู้เรื่องเจ้าตัวนี้บ้างครับ
เก็บไว้นาน อยากกู้ข้อมูลครับ Please