ใครรู้บ้างครับเห็นมันมี DDR3 น่าจะถูกกว่าใครเพื่อน