การอัพเดทแอนตี้ไวรัสแต่ละเวอรฺ์ชั่น(โหลดบิต) เช่น
nod32_V2944
nod32_V2946
nod32_V2947

อยากทราบว่า ถ้าผมอัพ nod32_V2947 แล้ว แต่ไม่ได้อัพตัวก่อนหน้า คุณสมบัติของเวอร์ชั่น nod32_V2944 และ nod32_V2946 ผมจะได้มาด้วยไหม หรือว่า ควรอัพให้ครบครับ