ใช้ กะ xforce 5 ครับ ปรับไงดีเอ่ย ฟัง แจส ร็อค เป็นหลัก