โปรแกรมสำหรับธุรกิจซื้อขายของเก่า Recycle Business Manangement
1. มีความสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงตรงเป็นมาตรฐานในการใช้งานชั่งน้ำหนักสินค้าและเชื่อมั่นของลูกค้า
2. ช่วยจัดทำระบบบัญชีซื้อขาย / สต๊อกสินค้า / รายรับ-รายจ่ายของคุณได้รวดเร็วและถูกต้อง ป้องกันการทุจริตจากพนักงาน
3. สามารถรับค่า นน.จากเครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ ต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ทั้งแบบแท่นชั่ง และแบบฟอร์
( เฉพราะบาง VERSION )
4. สามารถคีย์น้ำหนักได้โดยตรงจาก กิโล 60 เช่น 90+80+70+5 โปรแกรมจะทำการบวกน้ำหนักให้เองที่ช่องรับ นน.
5. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกดูรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น
- สรุปรายงานยอดรับซื้อสินค้าในแต่ละวัน หรือ ตลอดเดือน ทั้งแยกประเภทสินค้า และรวมสินค้าทุกรายการ
ทำให้ทราบยอดรวมในการรับซื้อสินค้าทั้งหมด เพื่อตัดสินใจในการขาย
- สรุปรายงานยอดรับการขายสินค้าในแต่ละวัน หรือ ตลอดเดือนทั้งแยก และรวมสินค้าทุกรายการ
- สรุปรายงานยอดสินค้าคงคลัง (สต็อกสินค้า) ทั้งแบบรวมและแยกประเภทสินค้า
- สรุปรายงานยอดการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละวัน เลือกดูได้แบบสินค้าทั้งหมด และแบบประเภทสินค้า
- สรุปรายงานด้านการเงิน แสดงสรุปน้ำหนักรับเข้า ขายออก เป็นเงิน ส่วนต่าง(ส่วนกำไร)ในสินค้าแต่ละชนิด
- สรุปยอด รายรับ/รายจ่าย ของยอดซื้อ-ขาย ในแต่ละวันของรอบเดือน หรือรอบปี (Dayly Money)
6. ใบตั๋วชั่งรับซื้อสินค้า สามารถใส่ชื่อลูกค้า และทะเบียนรถได้ พร้อมพิมพ์ตั๋วได้ทันที พร้อมลงชื่อผู้ชั่งโดยอัตโนมัติ เป็น การป้องกันการทุจริต โดยใช้ PASSWORD และเรียกชื่อลูกค้ามารับเงินตามใบตั๋วชั่งได้ถูกต้อง
7. ใบตั๋วชั่งทำรายการรับซื้อสินค้าถึง 20 รายการต่อตั๋วชั่ง 1ใบ และสามารถตั้งชื่อสินค้าได้ถึง 18 หมวด/162 ชื่อสินค้า
8. โปรแกรมใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มตัวเลขเท่านั้น ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็สามารถใช้งานได้ง่าย
9. มีเมนูค่าใช้จ่ายอื่นๆ,รายได้อื่น ให้คุณได้ทราบรายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละเดือน และทราบถึงกำไรสุทธิ
10.ใช้รหัสสินค้า เป็นตัวเรียกชื่อสินค้าทำให้รวดเร็วในการบันทึก พร้อมรันเลขที่ตั๋วให้ทั้งใบตั๋วรับซื้อ และใบขายสินค้า
11. ใบขายสินค้า มีเลขที่ใบขายออกให้เป็นแบบ INVOICE มีชื่อที่อยู่ลูกค้าพร้อม
12. สามารถทำการ ลบ แก้ไข ข้อมูล น้ำหนัก ชื่อลูกค้า อื่นๆ ได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เช่น เลือกสินค้าผิด
13. สามารถตั้งรหัสการใช้งาน และสิทธิ์การใช้งาน เพื่อป้องกันผู้อื่นมาใช้งานได้ โปรแกรมติดตั้งบน Windows ทุกรุ่น
14. มีบริการหลังการขายที่ดี ดูแลเอาใจใส่ท่านตลอด พร้อมติดตั้งและสอนการใช้งานลูกค้าทั่วประเทศ ฟรี!!!
จำหน่ายและติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุกและเครื่องชั่งทุกแบบทุพิกัดทั่วประเทศทั้งสดและผ่อน
ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ธนพร พาณุพินทุ ( อั๋น ) โทร 087-8095529 , 083-2940148
Email Tanapornpan@yahoo.com , Thecop07@hotmail.com