ตามรูป
เข้าไปจัด spec ได้ตามอัธยาศัย ที่นี่

ปล. อายไปเลยนะ Dell