หลังจากเจอปัญหาลากไป3.0 บอดกดไป 70องศา คิดว่าจะเปลี่ยนซิงขอชิตนอทบิท แล้วครับ ใช้รุ่นไหนเย็นสุด อุณหภูมิในเคสผม 36-40 งบ 2พัน