อยากถามคนที่เคยใช้ benq รุ่นเป็นสีขาว ว่าใช้ไปนานๆจะเหลืองไหมครับ

กลัวใช้ไปนานๆมานจะไม่เป็นสีขาว จะเป็นสีเหลืองคล้ายๆ cd-rom drive ที่ใช้ไปนานๆ