จะลงวินโดวน์ใหม่ แต่ Boot ไม่ได้ เข้าไปตั้งค่าที่ Bios ก็มองไม่เห็น ซีดีรอม จะใช้ USB Dive ก็มองไม่เห็นอีก ทำมาเป็นอาทิตย์แล้ว แต่ในวินโดวน์มองเห็นนะ (เพิ่งซื้อ ซีดี รอม มาใหม่เมื่อเช้านี้เอง) จะลงใหม่ก็ไม่ได้เพราะ Boot ไม่ได้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้า