ใครรู้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยครับhttp://advice.computerok.co.th/~advi...p=014&pageid=1