ผู้รุ้เรื่อง ที่กระทู้นี้ ช่วย เอด เมล์ เรา ที เปง พระ คุณ
http://forums.overclockzone.com/foru...15#post2302615