http://www.newegg.com/Product/Produc...790i&x=13&y=30

ถ้าคิดเป็นเงินไทย ขณะนี้ +ประกัน 3 ปี 349+70 =419$ครับ
หรือ 13,051.850 บาทครับ
USมีปัญหาเรื่องFinace ครับ ค่าเงิน ไทยจะแข็งขึ้นอีกมากครับ ใน อีก เดือน 2 เดือนข้างหน้าครับ
อาจจะถึง 25 บาทได้ครับ หรือค่าเงิน ก่อนที่จะฟองสบู่
เป็นผลพวงจาก การเล่นเกม งูกินหางตัวเองสไตล์ลุงแซม ครับ