อยากจะขอ userและp/w ขอโปรแกรม onspeed ครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะคับ load มาแล้วไม่รู้จะหา user p/w จากไหนลบกวนด้วยครับ