อยากทราบราคา

VGA

inno3d 7300GT DDR2 [AGP] นะคับ

ขอราคา ณ ปัจจุบัน ๆ นี้เลยคับ ณ 1000TIP

ขอบคุนคับ