พอดีต้องการขายน่ะครับ ดองไว้นานแล้ว หลังจากเปลี่ยน Cpu ตีราคาให้หน่อยนะครับ