จะขาย AMD SEP 3000+/ เมนบอร์ด asrock K8NF4G-VSTA/แรม ddr1 512x2
ให้ทีคับ