เข้าเว็บก็ไม่ได้

โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้

สรุปคือมัน เจ๊ง แล้วใช่ปะครับ