ถ้าntc มาส่งที่บ้าน แล้วบังเอิญเราไม่อยู่บ้าน เค้าจะทำยังไงครับ แล้วเราควรทำยังไงครับ แล้วถ้าเค้าโทรตาม แต่เรามีเหตุจำเป็นจริงๆ เช่นกำลังสอบ เราจะทำยังไงครับ (กังวลว่าจะมาส่งตอนวันสอบ)