คือเครื่องผมโดน ไวรัสตัวนี้นะครับ

ผมจะขึ้นมาใน process เป็นระยะๆ ก็ไล่ปิดไปเป็นระยะๆ

เวลามันขึ้นมันจะ use cpu 100 ตลอดเลยครับ

ท่านไหนเคยเป็น หรือแก้ได้มั่ง ชี้แนะด้วยครับ