สองตัวนี้ถ้าเทียบกันแล้ว ความเร็วต่างกันแค่ไหนครับ


ถ้าจะให้ดี ขออีกข้อครับ T5550


ต่างกันกับ T7250 & T 7500 แค่ไหนครับ