นอกเรื่องนิดครับ ฟันธง ที ตึกคอมพ์ขอนแก่น มี zalman 9700 nt ขายไหมครับ
พี่น้องแถวขอนแก่นฟันธงทีครับ *0*