หา Drivers Sound NootBook Compaq V3703TX ของ Windows XP ใครมีรบกวนจัดให้ที่คับ จะเป็นพระคุนอย่างสูง ตอนนี้ไม่มีเสียงเลย