ผมอยากจะลง vista ดูนะครับ แต่อยากให้มันเ่ล่นเน็ดได้ด้วย
ผมได้ลองเข้าไปในเวป www.billion.com ดูมันก็ยังไม่มี
driver ที่ใช้กับ vista ได้นะครับแล้วมันมีวิธีไหนที่ทำให้เรา
สามารถใช้ bipac 7000 ใน vista ได้มั้งครับ

---------------ขอบคุณครับ-----------------