AMDx2 4800+ 2.5/8600gt ddr3 256
mb: GAMA770-DS3 /ddrII 1gx3 800
เพิ่งหัด OC ตอนนี้ ผม ปรับ Busไปที่ 250 MHz.x12.5
ก่อน OC มันวิ่งที่ 2.55 GHz หลัง OC มัน วิ่ง 3.12GHz ผมจ่าย ไฟ เพิ่มไปที่ 1.45
ผมอยากดู อุณหภูมิ ตอนเล่นเกมส์ จะดู ได้อย่างไร ครับ แล้ว แบบไหนถึงเรียก ว่า วิ่งแล้ว เสถียร
ตอนนี้ มันวิ่ง 3125.22 -3125.23
ผมเคยปรับไม่ผ่านที่ 255x12.5 มันboot ไม่ขึ้น อยาก รู้ว่า ต้องปรับไร เท่าไร คับถึงจะ ได้มาก ก่า นี้
ปล. มือใหม่ มากๆ ควานร้อน ตอนเช็ค ที่BIOS หลัง OC วิ่งที่ 51-53องศา