หรือในงานใครถอยเคส ใหม่ เป็นเคสอะไรบอกต่อหน่อยอยากรู้