สอบถามเรื่องProxy Serverสำหรับร้านเกมส์ครับ คือจะโหลดเกมส์Aution ไว้ที่server แล้วให้เครื่องลูกดึงไปใช้