ใครรู้บ้างว่ามาตรฐานของ IEEE 802.15.4 แตกต่างจาก Zigbee อย่างไร
ผมพอจะทราบว่ามันคล้ายกัน แต่ รู้สึกว่า Zigbee จะพัฒนามาจาก IEEE 802.15.4
นะครับ แล้วก็การส่งข้อมูลมันเป็นแบบไหนครับ สิ่งที่ผมถามจะจัดอยู่ในเรื่อง มาตรฐานการส่งข้อมูลของ wireless censor network น่ะครับ ช่วยตอบทีครับ