ลองทำดูนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับ Email ยืนยัน สำหรับผู้ใช้ HOTmail

การทำการAdd Safe List ของ hotmail

1. ดูมุมขาว เลือกเมนู Option
2. คลิกเลือก Junk E-Mail Protection ที่เมนูทางซ้าย
3. เลือกเมนู Safe List
4. ช่อง Type a single e-mail address (or domain): ให้พิมพ์คำว่า overclockzone.com จากนั้นกดปุ่ม Add

แค่นี้ ก็เรียบร้อยครับ
และทำการขออีเมวอีกครั้ง