Pentium E2140กะMainboard (775-VSL) ECS P4M900T-M2 สามารถ Clock ไหเป็น1.8ได้เป่าครับ จากคนไม่เคยยclock ถ้าทำได้ส่ง webสอนทำมาหน่อยครับ