ผมใช้ PD 930 3.00 Ghz + wotfdale 1333-667 แล้วเวลาจะClock จะต้องทำยังครับ
ของแบบเป็นขั้นตอน