เอา Version ไหนก็ได้ที่ Crack แล้วไม่หมดอายุ พอดีผมมี 7.91 มัน Crack แล้วใช้ได้แค่ 30 วัน จะเอามากันหมานำจับ เครื่อง Sv ผมเพลง กะ หนัง Y เยอะไม่อยากลบ