มันใช่ไงช้วยบอกทีเห็นบอกว่ามันเป็นโปรแฮก Wireless ผมได้มาแต่ไม่รู้ว่าใช่ไง