ช่วยด้วย msn 7.5
Error Signature
AppName: msnmsgr.exe AppVer: 7.5.322.0 ModName: ntdll.dll
ModVer: 5.1.2600.2180 Offset: 00013022

จะแก้ไขยังไงครับ
ขอบคุณครับ