สงสัย นิด ครับ พวก Hd ขนาด 500 G up มันอ่านเขียน เร็วกว่า พวก250G หรอครับ
แบบตัวเดียว อะครับ แล้ว งบ ประมาณ 6500 ครับ