รองรับ K6 อ่ะ แรม 256/100

ผมอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ครับ