ขอรบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะทีครับว่า
สำหรับ MAXIMUS ควรอัพเดทไบออส เวอร์ชั่นใดจึงจะมีปัญหาน้อยสุดในขณะนี้ครับ
เพราะเคยอ่านพบบางกระทู้ พออัพเดทไบออสบางรุ่นแล้ว ปรากฏว่ามีปัญหามากขึ้นกว่าเดิม
ทำให้ต้อง DOWNGRADE ลงมา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
จึงขอคำชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณครับ