คือ พอบูทเครื่องมันก้อเข้าไปที่ user อื่น จะต้องให้มันบูทเข้าไปที่ user ของเราทำไง