ไปเช็คที่ web BenQ ก็ download RealTek มาแต่ก็ไม่ใช่ ที่ web BenQ ก็ไม่บอกว่า Sound เป็นของอะไร

ขอเทพทั้งหลายช่วย ชี้ link ให้ด้วย