อยากทราบว่าตอนนี้ราคาตัวนี้เท่าไหร่น่ะครับ
SyncMaster 932B+

เวลาไปซื้อต้อง test ไรเป็นพิเศษป่ะครับ