ลองดูครับ เห็นถามหาวิธีการ set up กัน

http://www.youtube.com/watch?v=-JJr2Vnfs1w&NR=1


ส่วน CPU อื่นๆ กับ บอร์ดอื่นๆ ลองไปหาใน You Tupe ดูครับ