ไฟล์ exe ดับเบิ้ลคริกไปแล้วก็ไม่มีไร เป็นหน้าต่างดอจเฉยๆ จะลบยังไงครับ