ทำ CrossFire ถ้า OC การ์ดตัวแรกแล้วต้อง OC การ์ดตัวที่ 2ด้วยปะครับหรือแค่ตัวเดียวพอ ใช้ Riva Tuner OC