ใช้ Vista Home premium (32 bit) ตอนนี้แบ่งเป็น 3 partition
C: 80 GB free space ประมาณเกือบ 40 GB แต่จะ shrink ให้มันเหลือซัก 50 GB แต่มันขึ้นพื้นที่ให้ shrink แค่ไม่ถึง 1 GB ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ทำต้องอย่างไง หรือว่า ใช้โปรแกรมอะไรค่ะ ที่จะแบ่ง partition ได้ และข้อมูลไม่หาย