เวลาเปิดมาทีไรเป็นหน้าเล็กทุกที ต้องขยายใหญ่ตลอด ดึงมุมล่างขวาก็ไม่หาย ปิดแล้วเปิดใหม่ก็เป็นอีก ครั้งสุดท้ายก่อนปิดคอมก็ขยายใหญ่ไว้แล้ว ครั้งหน้าเปิดมาก็เล็กอีก